Είναι η καρδιά σου τελείως αφοσιωμένη στο Θεό;

0
211
Είμαι νήπιο στην πίστη και ποθώ ειλικρινά να γνωρίσω και να κάνω το θέλημα του Θεού. Πως
όμως μπορώ να ξέρω ποιο είναι το θέλημά Του για μένα;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ο Θεός μας οδηγεί και αυτό συμβαίνει μόνον όταν οι καρδιές μας είναι τελείως αφοσιωμένες σ ́ Αυτόν, ώστε να μπορούμε ν ́ ακούμε την φωνή Του. Ο Θεός μας μιλά πολλές φορές με το Πνεύμα Του το Άγιο, καθώς προσευχόμαστε. Γνωρίζω κάποιον που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ήταν ένας σοβαρός χριστιανός και προσευχήθηκε για το πρόβλημά του και καθώς προσευχόταν ο Θεός του έδειξε
ξεκάθαρα την λύση του προβλήματος. Αργότερα την ίδια μέρα κατά την διάρκεια ενός συνεδρίου με θέμα το πρόβλημά του ανακοίνωσε σε όλους την λύση που ο Θεός του έδειξε. Αμέσως όλοι οι σύνεδροι παρ ́ όλο που είχαν διαφορετικές γνώμες αποδέχθηκαν ομόφωνα την λύση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κάποιο θέμα που είχε χωρίσει για μήνες την εκκλησία, τώρα μπορούσαν να το λύσουν και να ζουν με πλήρη αρμονία και ειρήνη. Ο Θεός μας
οδηγεί πολλές φορές με κάποιο λόγο ή ενέργεια κάποιου άλλου. Πολύ συχνά μας οδηγεί καθώς προσευχόμαστε ή μελετούμε τον Λόγο Του.
Σημασία έχει να θέλουμε να κάνουμε το θέλημά Του. Αν αυτή η προϋπόθεση υπάρχει, τότε ο Θεός θα μας το αποκαλύψει. Πολλοί χριστιανοί πειραματίσθηκαν τα λόγια του προφήτη (Ησαία 30:21), στην ζωή τους. «Και θα ακούσεις μια φωνή που θα σου λέει: Αυτή είναι η οδός, περπάτει σ ́ αυτήν».
Μια άλλη υπόσχεση βρίσκουμε στις (Παροιμίες 35-6): «Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας, και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσίν σου· εν πάσαις ταις οδοίς σου αυτόν γνώριζε, και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου».

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ