Υπάρχει ελπίδα για έναν αλκοολικό; Είμαι αλκοολικός και αισθάνομαι ένοχος. Η ενοχή με βαραίνει ακόμη και στον ύπνο. Όλοι μου λένε να σταματήσω, αλλά δεν είναι εύκολο. Ξέρω ότι πρέπει να το κάνω, όμως η μανία που αισθάνομαι για το λικέρ είναι ακατανίκητη. Έχω κατάθλιψη και η μόνη μου ελπίδα είναι να μην ξύπναγα κάποιο πρωί.
Βεβαίως και υπάρχει ελπίδα για τον αλκοολικό. Πολλοί είναι οι αλκοολικοί που με τον Ιησού
Χριστό απαλλάχθηκαν από το πάθος του αλκοολισμού. Υπάρχουν επίσης πολλές οργανώσεις που προσφέρουν σημαντική βοήθεια στον αλκοολικό, την κυρίως όμως βοήθεια την παρέχει ο Ιησούς Χριστός ο οποίος μπορεί να θεραπεύσει τελείως απ ́ αυτή την ασθένεια.
Αυτοί που έχουν πείρα από αλκοολισμό μας λένε ότι το πρώτο βήμα για την απελευθέρωση είναι να έχει ο αλκοολικός την επιθυμία να απαλλαγεί απ ́ αυτό το πάθος. Το δεύτερο είναι να δεχτεί την πραγματικότητα ότι είναι αλκοολικός. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να αλλάξει την ζωή
σας. Ο ίδιος είπε: «Ηλθα για να έχουν ζωή, και να την έχουν εν αφθονία». Η υπερβολική χρήση του αλκοόλ είναι αμαρτία σύμφωνα με την Βίβλο και πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν αμαρτία, αν και εξελίσσεται σε αρρώστια.
Για να χτυπηθεί το κακό στην ρίζα του, πρέπει να ζητήσετε ο Θεός να σας συγχωρήσει και η συγχώρηση αυτή πάρα πολύ συχνά οδηγεί σε θεραπεία.
Γνωρίζω πολλούς που με χαρά θα ομολογούσαν αυτό το θαύμα που πειραματίστηκαν στην ζωή τους.