Η γυναίκα μου και εγώ διερωτόμεθα αν θα ήταν καλλίτερο να μην στέλνομε τα παιδιά μας στην εκκλησία και στο Κυριακό Σχολείο μέχρι την ηλικία που θα αποφασίσουν μόνα τους να πάνε. Δεν θέλουμε να τα επηρεάσουμε με κανένα τρόπο, για να έχουν μόνα τους την προσωπική τους απόφαση.
Υποθέτω ότι δεν θα τα στείλετε ούτε στο σχολείο και θα περιμένετε να μεγαλώσουν και να
αποφασίσουν μόνα τους αν θα μάθουν γράμματα ή όχι. Δεν έχετε διαπιστώσει ότι μόνον αυτοί που είναι καλά πληροφορημένοι πάνω σ ́ ένα θέμα, είναι σε θέση να πάρουν σοφές αποφάσεις; Ο σκοπός του Κυριακού σχολείου είναι να διδάξει τα παιδιά τις βασικές αλήθειες της χριστιανικής πίστεως. Ένας γονιός έχει την ευθύνη να δώσει την ευκαιρία στο παιδί του να αποκτήσει την καλύτερη δυνατή μόρφωση.
Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι η σωστή και η πλήρης πληροφόρηση του
λαού. Διδάσκονται οι νέοι μας τις αρχές της δημοκρατίας και το Αμερικανικό σύνταγμα, ώστε να μπορούν να εκλέγουν σωστά. Γιατί διστάζετε να δώσετε στα παιδιά σας την ευκαιρία να μάθουν τις βάσεις της χριστιανικής πίστης, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν την σωστή εκλογή μεγαλώνοντας;
Κάποια μέρα ο Θεός θα σας ζητήσει τον λόγο αν αμελήσετε να εκπληρώστε το καθήκον σας απέναντι στα παιδιά σας. Δώστε τους το καλύτερο που μπορείτε, και κυρίως μιλήστε τους για τον Ιησού Χριστό και την αγάπη του.