Τι θέλει ο Θεός;

0
604

«Ο Θεός μας και Σωτήρας μας… θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας» (1 Τιμοθέου 2:4).
Έκανε τα πάντα γι’ αυτό: έφτασε μέχρι το σημείο να δώσει τον μονογενή Του Υιό για να μπορέσει να προσφέρει δωρεάν την αιώνια ζωή σε όποιον πιστέψει σ’ Αυτόν. Το να αρνηθεί κανείς αυτή την προσφορά θα ήταν το χειρότερο λάθος, και μια τρομερή προσβολή απέναντί Του. Για όλους αυτούς που πιστεύουν, ο Θεός έχει επίσης ένα θέλημα, που εκφράζεται πολύ καθαρά μέσα στο Λόγο Του.
«Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχετε από την πορνεία»(1 Θεσσαλονικείς 4:3). Ο Θεός μας ελευθέρωσε από την ενοχή των αμαρτιών μας, αλλά τώρα μας καλεί σε μια συμπεριφορά που να Τον τιμά: «Καθώς είναι άγιος Εκείνος, όστις σας κάλεσε, ούτω και σεις γίνεστε άγιοι εν πάση διαγωγή»(1 Πέτρου 1:15).
Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που ο χριστιανός θα πρέπει να αποφύγει. Η ζωή του πιστού, ωστόσο, δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αποχή από το κακό, αλλά υπάρχουν και πράγματα που θα πρέπει να κάνει: «Διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες να αποστομώνεται την αγνωσία των αφρόνων ανθρώπων»(1 Πέτρου 2:15). Αυτή η συνεχής αναζήτηση του καλού αρμόζει στον χριστιανό: «Προσέχετε μη αποδίδει τις εις τινά κακόν αντί κακού, αλλά ζητείτε πάντοτε το αγαθόν και εις αλλήλους και εις πάντας.» (1 θεσσαλονικείς 5:15).
Τέλος, η χριστιανική ζωή είναι γεμάτη από χαρά, από προσευχή, και ευγνωμοσύνη: « Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού» (1 Θεσσαλονικείς 5:16-18).
Ας συλλογιζόμαστε και ας ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος έκανε πάντοτε το θέλημα του Πατέρα Του: «Διότι εγώ κάμνω πάντοτε τα αρεστά εις Αυτόν» (Ιωάννης 8:29).

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ