Όταν οι ναύτες ρίχνουν την άγκυρα, αυτή έχει σκοπό να συγκρατήσει το πλοίο να μη το αφήσει στο έλεος του ανέμου και των κυμάτων. Δεν μπορεί να δει κανείς το βάθος των υδάτων, ούτε την άγκυρα που αναπαύεται στο βυθό. Μια αλυσίδα όμως διασχίζει τα ταραγμένα κύματα, για να εξαφανιστεί κατόπιν στο βάθος της θάλασσας. Μη μπορώντας να δει κανείς την αιτία, βλέπει το αποτέλεσμα, την ευστάθεια του καραβιού.
Η εικόνα αυτή απεικονίζει μια πολύ σπουδαία πραγματικότητα. Ο αληθινός χριστιανός είναι στέρεα αγκυροβολημένος πάνω στο Χριστό διαμέσου της πίστης. Αντί να έχει ριχτεί στα βάθη των ταραγμένων υδάτων αυτού του κόσμου, η άγκυρα της ψυχής μας είναι στραμμένη στον Ουρανό, όπου εισήλθε ο Ιησούς, αφού πρώτα κέρδισε για μας μια αιώνια σωτηρία (Εβραίους 9:12). Μπήκε στον Ουρανό ως προάγγελος, και θα Τον συναντήσουμε κι εμείς εκεί κάποια μέρα (Ιωάννης 17:24), αν προηγουμένως Τον έχουμε δεχτεί ως Σωτήρα μας.
Έχουμε την ελπίδα μας στον Ιησού Χριστό. Μόνο Αυτός μπορεί να μας προστατέψει από το ναυάγιο και να μας οδηγήσει στο λιμάνι που επιθυμεί η ψυχή μας. (Ψαλμός 107:30)
Το βάθος της θάλασσας όπου αναπαύεται η άγκυρα παραμένει κρυφό απ’ τα μάτια των ναυτικών. Κατά τον ίδιο τρόπο κι εμείς δεν μπορούμε να δούμε τον Ιησού Χριστό με τα φυσικά μας μάτια, αλλά είμαστε συνδεδεμένοι μαζί Του μέσω της πίστης, γνωρίζουμε ότι είναι ζωντανός κι ότι απαντάει στις προσευχές μας. Όλοι όσοι μας βλέπουν να ζούμε και να διατηρούμε την πίστη μας στο Χριστό μέσα στους πειρασμούς και τις δοκιμασίες, μπορούν να καταλάβουν ότι είμαστε συνδεδεμένοι με Κάποιον: με το Χριστό, που είναι η πηγή και το στήριγμα της ζωής μας.