Το βλέμμα του Θεού

0
267

Το αστεροσκοπείο που είναι στην κορυφή της Γαλλικής Μεσημβρίας, στα Πυρηναία όρη, είναι ένα σημαντικό κέντρο αστρονομικών ερευνών. Η θέση του είναι τέτοια, ώστε από την εξέδρα του, που βρίσκεται σε ύψος 2875 μέτρων, οι τουρίστες μπορούν να διακρίνουν, όταν ο καιρός είναι καθαρός, το ένα τρίτο του Γαλλικού εδάφους.
Ενώ παρατηρώ με δέος την απεραντοσύνη αυτού του τοπίου, μου έρχεται στο μυαλό το εδάφιο «ιδού ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτόν, επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού» (Ψαλμός 33;18), ακόμα «Οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι δια πάσης της γης» (2 Χρονικών 16:9). Από τις πρώτες σελίδες ακόμα της Αγίας Γραφής, βλέπου με το Θεό να ρίχνει ένα βλέμμα επιδοκιμασίας στη δημιουργία Του: « Και είδεν ο Θεός την γην, και ιδού, ήτο διεφθαρμένη» (Γένεση 6:12).
Ωστόσο «έκυψεν εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού, εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος επί την γην, δια να ακούσει τον στεναγμόν των δεσμίων, δια να λύσει τους καταδεδικασμένους εις θάνατον» (Ψαλμός 102:19-20). Έστειλε τον Κύριο Ιησού Χριστό για να σώσει τον χαμένο άνθρωπο. Και σήμερα ακόμα, όλοι όσοι ρίχνουν το βλέμμα τους με πίστη στον Ιησού, ο Οποίος εξιλέωσε τις αμαρτίες τους, σώζονται και ονομάζονται «δίκαιοι». «Δικαιούνται δωρεάν με την χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού» (Ρωμαίους 3:24).
Τι μεγάλη ευτυχία για κείνους που γνωρίζουν ότι «οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους «! (1 Πέτρου 3:12). Είναι περιτριγυρισμένοι από την τρυφερή φροντίδα του κυρίου Ιησού. Εκείνου που μπορούσε να λέει στο Θεό: «Εφανέρωσας εις εμέ οδούς ζωής, θέλεις με χορτάσει από ευφροσύνης δια του προσώπου Σου» (Πράξεις 2;28).

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ