Στο δρόμο για το σχολείο ο Μιχάλης σταματάει μπροστά σ’ ένα πάγκο με φρούτα. Μη βλέποντας κανένα μέσα στο μαγαζί αλλά ούτε και στο δρόμο, αρπάζει ένα μήλο και το καταχωνιάζει στη τσέπη του. Ο μανάβης όμως έχει δει τον μικρό κλέφτη. Τρέχει να τον φτάσει και τον μαλώνει αυστηρά! «Ελπίζω να είναι η πρώτη φορά που αρπάζεις κάτι που ανήκει σε κάποιον άλλον. Πρόσεξε, να είναι και η τελευταία!». Όταν μεγάλωσε ο Μιχάλης δεν ξέχασε ποτέ το μάθημα που είχε πάρει εκείνη την ημέρα.
Ακόμα, είχε δεχτεί το Χριστό τη συγχώρεση των αμαρτιών του, και είχε καταλάβει ότι μπορούσε να γνωρίσει και την απελευθέρωση από τη δύναμη της αμαρτίας (Ρωμαίους 8:2) και την αντίσταση στον πειρασμό.
Από τον κήπο της Εδέμ ακόμα, η ανθρωπότητα πειράζεται πάντοτε από το κακό. Ο απόστολος Ιάκωβος περιγράφει με τον εξής τρόπο αυτή την τρομερή καμπύλη του κακού: «Πειράζεται δε έκαστος υπό τη ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία, η δε αμαρτία εκτελεσθείσα γεννά τον θάνατο» (Ιάκωβος 1:14-15).
Δεν είναι οι καλές μας αποφάσεις ούτε και η σταθερή μας θέληση που θα μας κάνουν να αντισταθούμε στον πειρασμό. Ο Πέτρος, ο μαθητής του Χριστού, είχε όλη την καλή διάθεση να παραμείνει πιστός στον Κύριό Του, αλλά δεν μπόρεσε να αγρυπνήσει ούτε μια ώρα μαζί Του τη νύχτα της σταύρωσής Του, και τελικά κατέληξε να Τον αρνηθεί! «Το πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα αδύναμη», είπε ο Κύριος.
Μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να μην υποκύψουμε στις δελεαστικές προτάσεις του πειραστή.
Ας μάθουμε λοιπόν «να περιπατούμε κατά το Πνεύμα» (Γαλάτας 5:16).