πόσο μάλλον το αίμα τού Χριστού, ο οποίος διαμέσου τού αιωνίου Πνεύματος πρόσφερε τον εαυτό του χωρίς ψεγάδι στον Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρά έργα, στο να λατρεύετε τον ζωντανό Θεό;(Εβραίους 9:14)

1)Να μας ελέγχει.(Ιωαν. 8:9,Α΄Κορ. 4:4)
2)Να την διατηρούμε σε καλή κατάσταση.(Πραξ. 23:1)
3)Να την διατηρούμε άπταιστη.(Πραξ. 24:16)
4)Η μαρτυρία της συνείδησής μας είναι χρήσιμη.(Ρωμ. 2:15,Β΄Κορ. 1:12, Α΄Πετρ. 3:21)
5)Ποιά είναι η μαρτυρία της συνείδησής μας γι΄ αυτά που λέμε;(Ρωμ. 9:1)
6)Υποταγή για την συνείδηση.(Ρωμ. 13:5)
7)Η ασθενής συνείδηση.(Α΄κορ. 8:7)
8)Χρησιμοποιείται σαν κριτήριο.(Α΄κορ. 10:25,27)
9)Να υπολογίζουμε την συνείδηση των άλλων.(Α΄Κορ. 10:29)
10)Να συνιστούμε τον εαυτό μας στη συνείδηση των άλλων.(Β΄Κορ. 4:2)
11)Όταν ο πιστός αποβάλει την αγαθή συνείδηση, ναυαγεί στην πίστη.(Α΄Τιμ. 1:19)
12)Όταν καυτηριάζεται η συνείδηση, ακολουθεί η αποστασία από την πίστη.(Α΄Τιμ. 4:1-3)
13)Να διατηρούμε καθαρή την συνείδησή μας.(Β΄Τιμ. 1:3)
14)Να μην μολύνουμε την συνείδησή μας.(Τιτ. 1:15)
15)Με θυσίες ζώων απλά σκεπάζονταν οι αμαρτίες. Ο λατρευτής είχε συνείδηση των αμαρτιών

του. Με την θυσία του Χριστού, ο λατρευτής δεν έχει συνείδηση των αμαρτιών του.(Εβρ. 9:9)
16)Μόνο με καθαρή συνείδηση μπορείς να λατρεύεις τον Θεό.(Εβρ. 9:14)
17)Δεν πρέπει να έχουμε συνείδηση αμαρτιών. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε αμετανόητες

αμαρτίες.(Εβρ. 10:2)
18)Όχι πονηρή συνείδηση.(Εβρ. 10:22)
19)Η συνείδησή μας να δέχεται λυπηρές δοκιμασίες, για χάρη του Θεού.(Α΄Πετρ. 3:16)
20)Να διατηρούμε αγαθή την συνείδησή μας.(Α΄Πετρ. 3:16)