Η συναίσθηση…

0
210

Τις συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα; καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων.(Ψαλμός 19:12)

1)Λουκ. 5:8(συναίσθηση αμαρτωλότητας)
2)Ιωβ 42:6(συναίσθηση μηδαμινότητας)
3)Λουκ. 18:13(συναίσθηση αμαρτωλότητας)
4)Εσδρ. 9:15(συναίσθηση αμαρτωλότητας)
5)Εξοδ. 3:11,13,4:1,10(συναίσθηση ακαταλληλότητας)
6)Κριτ. 6:15(συναίσθηση μηδαμινότητας)
7)Πραξ. 2:37(συναίσθηση αμαρτωλότητας)
8)Πραξ. 8:36(συναίσθηση μετάνοιας)
9)Πραξ. 16:30(συναίσθηση μετάνοιας)
10)Α΄Κορ. 14:25(συναίσθηση μετάνοιας)
11)Λουκ. 15:17-19(συναίσθηση μετάνοιας)
12)Λουκ. 19:8(συναίσθηση μετάνοιας)
13)Α΄Σαμ. 24:5(συναίσθηση ελέγχου)
14)Ιωαν. 8:9(συναίσθηση ελέγχου)
15)Α΄Σαμ. 15:24,30(συναίσθηση αμαρτίας)
16)Εξοδ. 9:27(συναίσθηση αμαρτίας)
17)Εξοδ. 10:16(συναίσθηση αμαρτίας)
18)Αριθ. 21:7(συναίσθηση αμαρτίας)
19)Αριθ. 22:34(συναίσθηση αμαρτίας)
20)Κριτ. 10:10,15(συναίσθηση αμαρτίας)
21)Α Σαμ. 7:6,12:10(συναίσθηση αμαρτίας)
22)Α΄Σαμ. 26:21(συναίσθηση αμαρτίας)
23)Β΄Σαμ. 12:13(συναίσθηση αμαρτίας)
24)Β΄Σαμ. 24:10(συναίσθηση αμαρτίας)
25)Α΄Χρον. 21:8(συναίσθηση αμαρτίας)
26)Νεεμ.1:6(συναίσθηση αμαρτίας)
27)Ιερ. 3:25(συναίσθηση αμαρτίας)
28)Ψαλμ. 51:1-12(συναίσθηση μετάνοιας)
29)Εσδρ. 10:1(συναίσθηση μετάνοιας)
30)Ψαλμ. 32:5(συναίσθηση εξομολόγησης)
…………………………………………….
Εσύ είσαι ευαίσθητος σε τέτοια συναισθήματα!!!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ